Developed by JoomVision.com

Осми међународни фолклорни фестивал "Босилеградско Краиште пева и игра" 2016 Осми међународни фолклорни фестивал "Босилеградско Краиште пева и игра" 2016

Осми међународни фолклорни фестивал "Босилеградско Краиште пева и игра" 2016 Осми међународни фолклорни фестивал "Босилеградско Краиште пева и игра" 2016

За фестивала „Босилеградско Краище пее и танцува”

ПДФПечатЕ-мейл

saja

Областа Краище с административен център Босилеград заема площ, която се намита на склоновете на Осогово-Патарица, Стрешер до Руен, а заобикалят го котловините: вранянска, кюстендилска, радомирска, трънска и лесковачка. Принадлежи към една отделна географска цялост която се намира на планинските гребени, разделени от котловини и речни басейни.

Синонима Босилеградско Краище се распознава из целия свят, по традиционата музика, песните, игрите и характеристичната носия за този край. Носията наречена сая и характеристичните хора представят същноста на радоста на месните хора и посетителите.


logo-festivala Традициония фолклорен фестивал „Босилеградско Краище пее и танцува” организиран от центара за култура от Босилеград, събужа и засилва съвеста за кулрурното наследство на българското мълцинство в Сърбия, както и съседните народи на Балкана, с което гради мостове на пиятелство, сътрудничество и толеранция и по този начин допринася за цялостното развитие на целия регион.

bosilegrad Тази манифестация показва разнообразието на фолклора, а същевременно и определени прилики които показват близкоста в културното наследство на всички народи в този рейон. Също така, насрчава междуобщинско сътрудничество за творене на общи културни произведения, които могат да се използват, между другото и за подобряване на туристическите цели.

Определено с този проект се постига подобрение на обществената съвест и общото развитие на културата пряко на гражданите на община Босилеград, а косвено на гражданите на общините участнички в фестивала.

www.BosilegradskoKraiste.com: Почетна/Начало За фестивала